Čo je COVID-19?

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bol identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.

Aké sú príznaky ochorenia?

 • horúčka nad 38°C
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava, malátnosť
 • strata čuchu a chuti

Inkubačný čas a spôsob prenosu

 • Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, môže byť aj dlhší. Medián inkubačného času je 5 až 6 dní.
 • Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Osoba je infekčná už pred nástupom prvých príznakov.
 • Predpokladá sa prenos najmä vzdušnou cestou. Fekálno-orálny prenos nie je vylúčený.
 • Na základe dostupných informácií sa predpokladá nozokomiálne (nemocničné) šírenie ochorenia na COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať ďalšie protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov.

Prevencia

V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

 • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
 • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD,…), používajte jednorazové rukavice.

Prevencia pred ochorením COVID-19, informačný leták (PDF, 52 kB)

Ako správne používať rúško, informačný leták (PDF, 956 kB).

Kedy je možné ukončiť domácu izoláciu?

1. Kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19 na základe stanovenia časového obdobia izolácie v závislosti od závažnosti ochorenia pacienta a prítomnosti imunodeficitu sú nasledovné:

 • u asymptomatického pacienta bez závažného imunodeficitu sa môže izolácia ukončiť minimálne 10 dní od pozitívneho testu RT-PCR bez vykonania RT-PCR testu na konci izolácie,
 • u pacienta s miernym priebehom ochorenia sa môže izolácia ukončiť minimálne 10 dní od objavenia sa prvých symptómov (alebo od pozitívneho RT PCR testu) a najskôr tri dni po vymiznutí klinických príznakov respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavica) bez vykonania RT-PCR testu na konci izolácie. Súhrnná dĺžka izolácie nemôže byť kratšia ako 10 dní,
 • u pacienta so závažným priebehom ochorenia COVID-19 alebo s ťažkým imunodeficitom sa môže izolácia ukončiť ak uplynulo minimálne 20 dní od objavenia sa prvých symptómov (alebo od pozitívneho testu RT-PCR) a pacient je minimálne tri dni bez príznakov respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavica) bez vykonania RT-PCR testu na konci izolácie,
 • pacient, ktorý preukázateľne laboratórne prekonal infekciu COVIS 19, sa nemusí po kontakte s pozitívnou osobou podrobiť izolačným opatreniam a testu RT-PCR a to po dobu troch mesiacov, pokiaľ sa u neho nevyskytnú nové príznaky COVID-19.

2. Kritériá uvoľnenia osôb v kontakte s chorým na COVID-19 z izolácie v domácom prostredí, sú nasledovné:

 • v prípade pozitivity testu u asymptomatického kontaktu a kontaktu s klinickými príznakmi alebo kontaktu s ťažkým imunodeficitom sa postupuje podľa bodu 1,
 • v prípade negativity testu, ktorý sa vykoná najskôr 5. deň od posledného kontaktu s chorým, izolácia pokračuje do 10 dní od posledného kontaktu s chorým. Ak sa v ďalšom priebehu izolácie objaví horúčka, alebo príznaky respiračnej infekcie, pacient kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo RÚVZ, ktorý zváži realizáciu opakovaného testu,
 • ak u osoby v kontakte s chorým na COVID 19 nebol nazofaryngeálny výter na stanovenie RT PCR testu vykonaný, izolácia sa ukončuje po desiatich dňoch v prípade že sa nevyskytli klinické príznaky v posledných 3 dňoch, v opačnom prípade je potrebné podrobiť sa testovaniu,
 • v prípade potreby ďalšieho testu pre rozhodnutie o ukončení izolácie, môže ošetrujúci lekár alebo RÚVZ nariadiť opakovaný nazofaryngeálny výter alebo iné vyšetrenie na COVID 19.