FAQ

PN, OČR, lieky

Ako mám postupovať, ak som chronický pacient a potrebujem si dať predpísať lieky, ktoré pravidelne užívam?

Využite službu erecept.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vyzýva občanov, aby v tomto období kvôli receptom obmedzili návštevy lekárov a prioritne využívali službu erecept, teda zatelefonovali do ambulancie a požiadali o vystavenie elektronického receptu. Týka sa to chronických pacientov, ktorí pravidelne navštevujúci verejné lekárne za účelom výdaja dlhodobo užívaných liekov (vysoký tlak krvi, diabetes, astma a pod.) 

Po predpísaní liekov (ideálne s maximálnym možným množstvom užívaných liekov – u väčšiny liekov je to v dávke na tri mesiace, u liekov s obsahom omamných a psychotropných látok v dávke na jeden mesiac) odporúčame telefonicky kontaktovať vášho lekárnika a informovať sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov, aby ste v prípade nedostupnosti lieku nemuseli navštíviť viac lekární, prípadne sa do lekárne opakovane vrátiť v prípade potreby objednania lieku.

Ako si vyberiem predpísané lieky?

Slovenská lekárnická komora apeluje na pacientov:

Akútni pacienti požadujúci výdaj liekov bez lekárskeho predpisu alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorí neužívajú dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká, a pod.), prosím, zvážte osobnú návštevu verejnej lekárne a pokiaľ máte možnosť, požiadajte o výber liekov príbuzných či známych. Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární. Lieky predpísané na erecept vie vyzdvihnúť aj váš príbuzný. 

Všetci pacienti, ktorí pozorujú symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov by sa podľa možnosti mali vyhnúť kontaktu s inými ľuďmi a telefonicky kontaktovať svojho lekára, ktorý naordinuje ďalšiu liečbu. 

Zdraví klienti verejných lekární (požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment verejných lekární), odložte návštevu lekárne aspoň o mesiac.

Má na OČR nárok aj rodič po rodičovskej dovolenke?

Sociálna poisťovňa v čase koronakrízy rozšíri okruh rodičov, ktorým vznikne nárok na dávku ošetrovné na deti v rôznych životných situáciách.

K dávke ošetrovné (OČR) sa tak dostanú sa aj rodičia, ktorí by inak nárok nemali. Ide o rodičov, ktorým sa končí obdobie rodičovskej dovolenky a nemajú možnosť umiestniť dieťa do predškolského zariadenia, ako aj o rodičov, ktorí dieťa odhlásili zo súkromných zariadení a teraz rovnako nemajú možnosť umiestniť ho do iného zariadenia alebo nájsť opatrovateľku, ktorá by sa mohla o dieťa postarať. O dávku ošetrovné môžu požiadať aj rodičia, ktorí sú nemocensky poistení, a doteraz sa im o dieťa starala iná osoba (opatrovateľka, starí rodičia a pod.). Všetky tieto kategórie rodičom nepotrebujú na priznanie dávky potvrdenie od lekára.

Karanténa a cestovanie

Kde zistím, kto je môj ošetrujúci lekár?

Ak neviete, kto je váš lekár, zistíte to podľa miesta vášho trvalého alebo prechodného pobytu na webe:

eVUC

Ostatné

Vrátil som sa zo zahraničia, kde sa mám zaregistrovať?

Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny.

Link na registráciu - TU.

Ako je to s platbou za testy na COVID-19 ?

Ak je pacient indikovaný lekárom, test na COVID-19 je vykonaný zadarmo.

Ak si pacient vyplní objednávací formulár a je indikovaný lekárom alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, test na ochorenie COVID-19 je vykonaný zadarmo.


V prípade, že občan žiada vyšetrenie bez indikovania lekárom, napr. ak chce vycestovať do zahraničia a obráti sa na niektoré zo súkromných laboratórií, za test si platí sám.

Odkedy sa ráta doba platnosti testu?

Ráta sa doba platnosti od odberu vzorky alebo od dátumu výsledku testu?

Doba platnosti testu sa počíta 96 hodín od vystavenia výsledku.

Kedy budem mať výsledky odberu na COVID-19?

Výsledky sú známe do 96 hodín od odberu.

Ak je pacient testovaný cez COVID-19-PASS a je negatívny, príde mu SMS s výsledkom, prípadne si ho môže zistiť zavolaním na Call Centrum 02/3235 3030. Občan si vie skontrolovať stav výsledku aj cez Zistiť výsledky testovania – len negatívne výsledky. Ak v objednávacom formulári občan zadá emailovú adresu, bude mu zaslaný negatívny výsledok aj na email.

V prípade pozitívneho výsledku vždy kontaktuje pacienta lekár alebo hygienik. Za výsledky testov zodpovedajú laboratória. Samoplatcovia si výsledky zisťujú v laboratóriu, ktoré testy robilo. E-mail rovnako ako aj SMS o pozitívnom výsledku nie sú zasielané NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácii).