Informácie k prihlasovaniu sa na očkovanie a k zmenám v registrácii

Aktualizované 26. októbra 2022

Ministerstvo zdravotníctva SR dňom 17.10.2022 spustilo očkovanie najnovšou adaptovanou vakcínou Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, ktorá poskytuje zvýšenú ochranu proti aktuálne najviac rozšírenému subvariantu omikron.

Upozornenie

Vakcína Comirnaty na subvariant BA. 4-5 (variant omikron) je určená ako posilňujúca (prvá a druhá booster) dávka pre osoby od 12 rokov.

Očkovacie centrá, ktoré očkujú touto vakcínou, budú pribúdať postupne.

Vakcína na subvariant BA.4-5 od spoločnosti Pfizer-BioNTech môže byť podaná:
– ako prvá alebo druhá posilňujúca dávka,
– osobám starším ako 12 rokov,
– najskôr o 3 mesiace po podaní poslednej dávky,
– osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, je možné podať posilňujúcu dávku adaptovanej vakcíny najskôr po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia.

Vakcínu je možné podať (kombinovať) po predošlej dávke akejkoľvek vakcíny proti COVID-19 dostupnej v SR vrátane vakcín Vaxzevria (AstraZeneca), JCOVDEN (Janssen) alebo Sputnik V. 

Vakcíny

Osobám vo veku 12 rokov (vrátane) a starším sú prideľované v rámci posilňujúceho očkovania – Comirnaty Omicron (Pfizer/BioNTech) a Spikevax Omicron (Moderna) a Nuvaxovid.

Osobám vo veku 5 rokov (vrátane) a starším sú v rámci základného očkovania prideľované vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Osobám vo veku 12 rokov (vrátane) a starším sú v rámci základného očkovania  a posilňujúceho očkovania prideľované vakcíny Nuvaxovid.

Osobám vo veku 18 rokov (vrátane) a starším sú prideľované vakcíny v rámci základného a posilňujúceho očkovania Jcovden.

Zmeny oproti predchádzajúcej registrácii

Registrácia sa využíva pri prvej, tretej a štvrtej dávke. Termín na podanie druhej dávky je zasielaný automaticky.

V procese registrácie si záujemca môže zvoliť konkrétnu vakcínu, termín a miesto, alebo si môže vybrať preferované miesto očkovania a termín mu bude pridelený automaticky prvý voľný, pričom tento termín si môže občan zmeniť, alebo zrušiť.

V prípade, že záujemca nezvolí možnosť očkovania len na jednom mieste, môže mu byť priradený termín aj v inom očkovacom mieste v blízkosti miesta, kde sa podľa zadanej adresy zdržiava.

Ak váš pokus o registráciu na očkovanie proti COVID-19 nebol úspešný, kontaktujte prosím Kontaktné centrum NCZI na čísle 02/32 35 30 30.

Očkovanie 3. dávkou (1. booster)

Očkovanie posilňovacou (booster) dávkou dostupné pre osoby vo veku 18 a viac rokov:

 • v prípade očkovania jednodávkovou očkovacou schémou najskôr 8 týždňov od podania dávky,
 • v prípade očkovania dvojdávkovou očkovacou schémou najskôr 3 mesiace od podania 2. dávky,
 • ktoré boli kompletne zaočkované a následne prekonali ochorenie COVID-19 alebo im boli podané monoklonálne protilátky, je možné podať posilňovaciu („booster“) dávku po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia alebo po podaní monoklonálnych protilátok,
 • ktoré boli kompletne zaočkované a sú zároveň imunokompromitované (ľudia so zníženou imunitou), je možné podať posilňovaciu („booster“) dávku najskôr za 3 mesiace po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy, za ktorú sa považuje podanie troch (3) dávok, t. j. podanie prvej, druhej a tretej dávky.

Pre imunokompromitovaných pacientov (ľudia so zníženou imunitou) sa v prípade dodatočnej dávky (3. dávky/nie booster) jedná o súčasť základnej očkovacej schémy a možnosť zaočkovať sa je najskôr 4 týždne od plného zaočkovania. Je potrebné sa registrovať alebo v prípade očkovania bez registrácie priniesť potvrdenie od lekára. Dodatočná tretia dávka vakcíny pre imunokompromitovaných by mala byť podaná aj napriek predchádzajúcemu prekonaniu ochorenia COVID-19 a to najmä v prípade, ak išlo o asymptomatický alebo oligosymptomatický priebeh.

Upozornenie

Deťom (vek od 12 do 18 rokov) sa aktuálne posilňovacia dávka podáva na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe, vo veku od 12 rokov do 17 rokov + 364 dní na základe žiadosti zákonného zástupcu najskôr za 3 mesiace, avšak optimálne za 4 – 6 mesiacov po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy.

Všetkých záujemcov prosíme o registráciu na stránke vakcinacia.nczisk.sk.

Pri registrácii je potrebné zadať:

 • identifikátor (napr. rodné číslo)
 • PIN kód
  • PIN kód ste obdržali v SMS od NCZI alebo e-mailom po registrácii na predošlé dávky, pokiaľ ho neviete, prosíme, obráťte sa na Call centrum NCZI +421 232 353 030

Očkovanie je možné aj bez registrácie, no je potrebné si so sebou priniesť Digitálny covid preukaz EÚ, ako doklad o plnom zaočkovaní, na overenie pracovníkom vakcinačného centra. Termíny na očkovanie bez registrácie sú zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctvaMinisterstvo zdravotníctva však odporúča každému záujemcovi o podanie tretej dávky registráciu.

Vakcíny určené na posilňovaciu (booster) dávku:

Dvojdávková očkovacia schéma

Podaná 2. dávka Preočkovanie posilňovacou dávkou je možné vakcínami:
Comirnaty (Pfizer) Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen
Spikevax (Moderna) Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen
Vaxzevria (AstraZeneca) Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen
Sputnik V Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen
Nuvaxovid Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen

Jednodávková očkovacia schéma

Podaná 1. dávka Preočkovanie posilňovacou dávkou je možné vakcínami:
Janssen Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen, Nuvaxovid

Očkovanie detí (5 – 17 rokov)

Požiadať o očkovanie môžu všetci vo veku nad 5 rokov (vrátane). V prípade detí od 5 do 17 rokov môžu požiadať o očkovanie ich zákonní zástupcovia.

Registrácia je dostupná na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Na základe žiadosti zákonného zástupcu sú osobám od 5 do 17 rokov (vrátane) prideľované vakcíny – Comirnaty ( Pfizer/BioNTech).

V prípade registrácie osoby mladšej ako 18 rokov je potrebná prítomnosť zákonného zástupcu pri očkovaní alebo na mieste predložiť notárom overené splnomocnenie od zákonného zástupcu. V opačnom prípade nemôže byť dieťa zaočkované.

Čakáreň

Priorizácia v Čakárni

Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Termíny budú priraďované prioritne podľa veku. Okrem veku sa v Čakárni priorizujú (majú prednosť) aj osoby s ťažko a stredne ťažko závažnými chorobami.

Výber miesta očkovania

V procese registrácie si vyberáte kraj a okres (okresy), v rámci ktorých Vám systém pridelí najbližší možný voľný termín s ohľadom na vek, prioritu a očkovaciu látku.

Výber očkovacej látky

V procese registrácie si vyberáte typ očkovacej látky a budú Vám ponúknuté termíny vo vybraných okresoch, ktoré disponujú touto očkovacou látkou.

Notifikácie

Po zaradení do Čakárne budete o pridelenom termíne očkovania informovaní (SMS a e-mailom) najneskôr dva dni vopred. Budete tak mať dosť času sa pripraviť.

Registrácia na očkovanie

Dôležité informácie pred začiatkom registrácie na očkovanie

Kritériá určovania poradia:

 • aktuálne sa kritéria určovania poradia očkovania obyvateľov ustanovujú vo vyhláške MZ SR, ktoré sú rozdelené do jednotlivých fáz. Tieto kritériá sú už automaticky systémovo zapracované a registrujúci už nemusí vyberať  „fázu“, do ktorej patrí. Kontrola priorizácie je daná:
  • vekom registrujúceho (po zadaní rodného čísla) a
  • ochorením registrujúceho (overuje sa v zozname pacientov zdravotných poisťovní).

Ako je určená priorizácia osôb najviac ohrozených ochorením COVID-19:

 • chronicky chorí pacienti so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 budú zaradení ako osoby s vekom 65 rokov,
 • chronicky chorí pacienti so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 budú zaradení ako osoby s vekom 60 rokov.

Aké údaje si pripravte pred vyplnením registračného formuláru:

 • meno a priezvisko prihlasovanej osoby,
 • rodné číslo (bez lomky), BIČ alebo iný identifikačný údaj, (po zadaní rodného čísla sa automaticky pridelí voľba pohlavia Muž/Žena),
 • názov poisťovne (ak registrujúci nemá poistenie, vyberá položku „Iné“),
 • kontaktné údaje: číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa;
  • zadajte mobilné telefónne číslo a e-mail, prostredníctvom ktorého s Vami budeme komunikovať ohľadne potvrdení a termínov. Môžete zadať aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej dôverujete,
 • adresa bydliska: ulica, popisné číslo, PSČ a obec/mesto.

Dôležité informácie pri registrácii (postup)

 • registráciu je možné realizovať cez korona.gov.sk – Registrácia na očkovanie 1. dávkou alebo Registrácia na očkovanie 3. dávkou,
 • do registračného formuláru je potrebné zadať osobné údaje a preferovaný kraj a okres očkovania,
 • potom sa na výber zobrazia konkrétne očkovacie miesta vo vybranom okrese (aj to len v prípade označenia maximálne 5 okresov),
  • pri označení viac ako 5 okresov systém takúto registráciu zaradí do čakárne a termín bude pridelený automaticky vo vakcinačnom centre v niektorom z označených okresov,
 • následne je možné vybrať dátum a čas očkovania.

Čo sa deje po registrácii

Dôležité informácie po zadaní registrácie na očkovanie:

 • je Vám pridelený PIN kód (identifikačný údaj), ktorý obdržíte aj na uvedené kontaktné údaje zadané počas registrácie,
 • PIN kód slúži na všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, starostlivo si ho uschovajte,
 • v prípade, že je voľný termín na očkovanie, informácia o termíne a mieste očkovania vám príde najneskôr 2 dni pred očkovaním na vaše kontaktné údaje spolu s ďalšími potrebnými informáciami,
 • v prípade zaradenia do Čakárne je dostupná možnosť zmeniť svoje údaje alebo registráciu v Čakárni úplne zrušiť:
  • systém potvrdí požiadavku a žiadateľovi zašle potvrdzujúcu notifikáciu SMS a e-mailom najneskôr 2 dni pred očkovaním na zadané kontaktné údaje spolu s ďalšími potrebnými informáciami.
–>

Čo je možné po registrácii zmeniť:

 • máte možnosť zmeniť svoje údaje alebo registráciu zrušiť,
 • aj v prípade, že je už termín pridelený je možnosť zmeniť ho alebo ako aj samotné miesto očkovania (možnosť zmeny priradeného termínu je dostupná pre termíny na prvé a posilňujúce/tretie dávky, ktoré boli priradené čakárňou alebo manuálnym výberom).

Postup v deň očkovania:

 • prosíme, nevystavujte sa riziku nákazy, príďte najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním,
 • identifikujte sa preukazom poistenca a preukazom totožnosti.

Dokumenty potrebné pri očkovaní:

Dokumenty potrebné pri očkovaní nájdete na odkazoch nižšie (Poučenie a Dotazník). Ak máte možnosť vyplniť uvedené dokumenty aj doma, urýchlite tak proces očkovania. Nepodpisujte ich, podpisujete ich až priamo na mieste očkovania. Ak takú možnosť nemáte, dokumenty sú dostupné priamo na mieste očkovania.

Všetky dokumenty potrebné k očkovaniu nájdete na stránke Ministerstva zdravotnícva.

Osoby so závažnými chorobami

Medzi osoby so závažnými chorobami patria:

 • osoba s s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoby so závažnými chorobami ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
  • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
  • po transplantácii solídnych orgánov,
  • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
  • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
  • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
  • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
  • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
  • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
  • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
  • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s cirhózou pečene,
  • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
  • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
  • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
  • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
  • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

Osoby so stredne závažnými chorobami

Medzi osoby so stredne závažnými chorobami patria:

 • osoby so stredne závažnou chorobou ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
  • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
  • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
  • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
  • liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
  • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
  • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
  • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
  • s obezitou – BMI vyšší ako 30,
  • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
  • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
  • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

Prečítajte si plné znenie vyhlášky č. 96/2021 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.