Kontakty

Prehľad kontaktov

Ministerstvo zdravotníctva SR

Pre občanov je prístupná infolinka COVID-19: 0800 174 174.

Zo zahraničia: +421 222 200 910

Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo helpdesk pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:
Telefonická linka: 0903 249 230
Emailová adresa: helpdeskkorona@health.gov.sk

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.
Informácie ohľadne poskytovania výnimiek v kompetencii rezortu zdravotníctva nájdete na stránke MZ SR.

Pozrite si aj štandardné postupy pre zdravotníkov ku COVID-19 a taktiež postupy pre pacientov ku  COVID-19.

Ministerstvo hospodárstva SR

Informácie o opatreniach pre podnikateľov je možné získať na emailovej adrese koronaopatrenia@mhsr.sk. Sumár  ekonomických opatrení prijatých na pomoc podnikateľom je na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Žiadosti o udelenie výnimky na vstup na územie SR pre konateľov firiem, expertov, špecialistov, technikov potrebných pre odstránenie krízových situácií vo firmách je potrebné zaslať na koronavynimky@mhsr.sk. Viac informácií a formulár žiadosti na udelenie výnimky je na stránke MH SR.

Informácie týkajúce sa dezinfekčných prostriedkov a ich registrácie je možné získať na biocides@mhsr.skViac informácií tu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa môžete na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR obrátiť na call centrum, ktoré je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adresehelpdesk@iedu.sk.

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 v rezorte školstva, nájdete na tejto webovej stránke.

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR uverejnilo na svojej stránke info mail pomoc@culture.gov.sk pre otázky občanov k prijímaným opatreniam pre kultúrny sektor v súvislosti pandémiou.

Bližšie informácie môžete nájsť na webstránke Ministerstva kultúry SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRzverejňuje aktuálne informácie z oblasti jeho pôsobnosti a v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 na ich webovej stránke.

Formulár na podávanie žiadostí o výnimku vyplývajúce z opatrení ÚVZ SR nájdete tu.

Informácie pre verejnosť:

E-mail:
info@land.gov.sk

Telefón: +421 2 59 266 11

Ministerstvo obrany SR

Komunikačný odbor: tlacove@mod.gov.sk

Vojenská linka: 0960 11 22 33

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií SRvšetky opatrenia týkajúce sa COVID-19 v pôsobnosti rezortu, akými sú dane a clá, zverejňuje a špecifikuje na tejto webovej stránke.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  vytvorilo kontaktnú adresu karantena-navraty@mzv.sk pre občanov v zahraničí, vracajúcich sa do SR v rámci organizovanej repatriácie, resp. je im z dôvodu ich mimoriadnej a závažnej životnej situácie potrebné poskytnúť konzulárnu asistenciu.

Na túto adresu môžu občania zasielať podpísané žiadosti o udelenie výnimky na základe aktuálne platného Opatrenia ÚVZ SR podľa bodu 6 spolu s podpornou dokumentáciou, ktorá potvrdí skutočnosti uvedené v žiadosti. Bližšie informácie nájdete tu.

V prípade potreby bližších informácií sa občania môžu obrátiť na Konzulárne informačné centrum / Diplomatickú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na telefónnom čísle: 02 5978 5978

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na webovej stránke www.pomahameludom.sk zriadenej MPSVaR SR môžete dohľadať informácie, ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti v čase ochorenia COVID- 19. Zriadená je aj infolinka na telefónnom čísle +421 2 2211 5656, kde sú pracovníci rezortu k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 20:00 h.

Informácie ohľadne poskytovania výnimiek v kompetencii rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa platného Opatrenia ÚVZ SR nájdete na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SRvšetky opatrenia týkajúce sa COVID-19 v pôsobnosti rezortu zverejňuje a špecifikuje na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Pre podnety občanov má MDV SR zriadenú infolinku na telefónnom čísle:+421 2 5949 4111, ktorú môžete kontaktovať počas pracovných dní od 9:00 h – 15:00 h. Svoje podnety môžete písať aj na adresu: obcan@mindop.sk

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR vyčlenilo pre otázky či podnety týkajúce sa opatrení voči ochoreniu COVID-19 spôsobeného koronavírusom, patriace do kompetencie Ministerstva vnútra SR, email infoskr@minv.sk.

O udelenie výnimky, ktorá obsahovo patrí do kompetencií ministra vnútra SR (svadby, pohreby a iné), môžete požiadať prostredníctvom elektronického formulára.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Pre otázky občanov a na upresnenie prijatých opatrení zriadil Úrad verejného zdravotníctva SRemailové konto: koronapodnety@uvzsr.sk.

Súhrn aktuálne platných opatrení, rozhodnutí a usmernení súvisiacich s epidemiologickou situáciou v čase COVID-19 nájdete na webstránke ÚVZ SR.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva

Podrobné kontakty na RÚVZ podľa okresov (XLSX, 16 kB)

Call centrum

Úrad
verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky

0917 222 682

Banská Bystrica

Regionálny
úrad verejného
zdravotníctva

0918 659 580

Bratislava

Regionálny
úrad verejného
zdravotníctva

0917 426 075

Nitra

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva

0948 495 915

Trnava

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva

0905 903 053

Trenčín

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva

0911 763 203

Košice

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva

0918 389 841

Prešov

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva

0911 908 823

Žilina

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva

0905 342 812