Všeobecné opatrenia pre návštevy pacientov.

Platnosť nariadenia od: od 03.06.2020
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 4. júna 2020

Dňom 3. júna 2020 až do odvolania je v platnosti nové rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva v podobe opatrenia, ktoré nariaďuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť ako aj verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb) povoliť návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach za dodržania uvedených podmienok:

 • v rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta/klienta (viac osôb len na výnimku z dôvodu hodného zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia),  
 • dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach,
 • informovať návštevníkov, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia v súvislosti s ochorením COVID-19 nevstúpili do zariadenia,
 • zabezpečiť vizuálne plagáty (infografiky) s potrebnými informáciami, umiestňovať ich pri vchodoch do zariadení a na iných strategických miestach, ktoré dávajú návštevníkom pokyn, aby nevstúpili ako návštevníci, ak majú príznaky ochorenia COVID-19,
 • informovať návštevníkov o obmedzení ich pohybu na oddelení, kde je návšteva realizovaná,
 • poskytnúť primerané OOP a prostriedky na vykonávanie hygieny rúk,
 • zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich pacienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania,
 • prednostne podľa miestnych podmienok realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia (záhrada, spoločná terasa a pod.), pri realizácii návštev vo vnútornom prostredí ich upraviť podľa miestnych podmienok,
 • pri návšteve vo vnútornom prostredí si návšteva chráni dýchacie cesty rúškom,
 • po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, t. j. plôch, ktorých sa dotýkajú ruky (vrátane kľučiek dverí), a to  prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia,

Prečítajte si plné znenie opatrenia ohľadne návštev v nemocniciach a DSS zo dňa 3.6.2020 (PDF, 106 kB). ktoré ruší pôvodné opatrenie ohľadne zákazu návštev v nemocniciach a DSS zo dňa 6.3.2020 (PDF, 111 kB).