Zapisovanie očkovania zo zahraničia – celá očkovacia schéma v zahraničí

Upozornenie

Osoby, ktoré absolvovali celú očkovaciu schému v zahraničí, môžu získať Digitálny COVID preukaz EÚ o očkovaní na Slovensku.

Od apríla 2022 je umožnené získať Digitálny COVID preukaz EÚ osobám, ktoré celú očkovaciu schému absolvovali v zahraničí.

Digitálny COVID-19 preukaz EÚ (DCC) môžu získať všetci, ktorí spĺňajú podmienky na bezplatné očkovanie na Slovensku a sú očkovaní jednou z u nás uznaných vakcín. NCZI bude zapisovať očkovanie v zahraničí bez ohľadu na to, či občan absolvoval plnú základnú očkovaciu schému, alebo dostal aj booster dávku.

Pre žiadosti o vydanie DCC zriadilo NCZI špeciálnu mailovú schránku: dcc@nczisk.sk. Na tejto adrese sa budeme výhradne venovať iba žiadostiam o zapísanie očkovania zo zahraničia.

Podmienkou pre vydanie DCC je podpísané čestné vyhlásenie (PDF, 313 kB) a vyplnená informačná tabuľka (PDF, 563 kB) ktoré treba spolu s potvrdeniami o všetkých absolvovaných očkovaniach zaslať mailom na dcc@nczisk.sk.

Upozornenie

Záujemca s absolvovaným kompletným očkovaním v zahraničí požiada o vydanie Digitálneho COVID preukazu EÚ, v ktorom bude zaznamenaná iba posledná absolvovaná dávka očkovania, a to s cieľom zjednodušenia voľného pohybu, nie za účelom kompletizácie zdravotných záznamov.

Viac informácií sa dočítate tu.