Povinná domáca karanténa

Ak prichádzate z rizikovej krajiny, musíte sa zaregistrovať prostredníctvom eHranica formulára.

Ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom, podliehate povinnej karanténe (domácej izolácii).

Upozornenie

Karanténu nesmiete skončiť skôr ako 10 dní od vykonania odberu alebo skôr ako 10 dní od objavenia sa prvých príznakov.

Ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom:

 1. kontaktujte prosím svojho všeobecného lekára, oboznámte ho s Vaším výsledkom a požiadajte o vydanie potvrdenia o PN,
 2. kontaktujte prosím všetkých, s ktorými ste boli posledných 14 dní v úzkom kontakte bez rúška s pokynom, aby zostali v domácej izolácií,
 3. zoznam kontaktov (meno a priezvisko kontaktu, telefónne číslo), s ktorými ste boli v úzkom kontakte, zašlite emailom na príslušný RÚVZ
 4. čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ. Pre ich mimoriadnu vyťaženosť to môže trvať niekoľko dní.

Ak ste boli kontaktovaný pozitívnou osobou a boli ste s ňou v úzkom kontakte:

 1. zostaňte v izolácii,
 2. kontaktujte svojho všeobecného lekára, ktorý Vás môže indikovať na vyšetrenie a vydať potvrdenie o PN,
 3. v prípade prejavu príznakov ochorenia požiadajte o vyšetrenie,
 4. čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ.

Čo je bežný kontakt?

Bežný kontakt je definovaný ako:

 • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút, alebo
 • kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) kratšie ako 15 minút, alebo
 • osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom (s výnimkou lietadla,
 • zdravotnícky pracovník, alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovnici laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 s odporúčanými OOP.

Čo už je úzky kontakt?

Úzky kontakt je definovaný ako:

 • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo
 • fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo
 • nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 minút, alebo
 • sedenie vedľa prípadu COVID-l9, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek smere), alebo
 • poskytovanie starostlivosti a obsluhovanie v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19,

Pod úzkym kontaktom sú myslené aj konkrétne osoby a to:

 • osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19,
 • zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovnici laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOP alebo s možným porušením použitia OOP.

Odporúčania osobám s pozitívnym výsledkom na COVID−19

Ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom:

 • sledujte svoj zdravotný stav a pri jeho zhoršovaní telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • zdržte sa sociálnych kontaktov (napr. prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),  
 • zdržte sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
 • zdržte sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izoláci,
 • zdržte sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie.

Odporúčania osobám s úzkym kontaktom s COVID−19 pozitívnou osobou

Ak ste boli v úzkom kontakte s COVID pozitívnou osobou:

 • sledujte svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu a chuti) bez meškania telefonicky kontaktujte všeobecného lekára a príslušný RÚVZ, alebo požiadajte o vyšetrenie,
 • zdržte sa sociálnych kontaktov (napr. prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),  
 • zdržte sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
 • zdržte sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
 • zdržte sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie.