Koronavírus a Slovensko

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu.

Týždenné štatistiky

Pribudlo

-

pozitívnych PCR testov
z - vykonaných testov

Celkovo

428

hospitalizovaných,

JIS: 23
ventilácia: 9

Pribudlo

-

pozitívnych Ag testov

z - vykonaných testov

Koronavírus v grafoch – NCZI (otvorí sa v novom okne)

Rozšírené štatistiky sú z technických príčin dočasne nedostupné.

Obsah stránky bol naposledy aktualizovaný 16. 4. 2024. Štatistiky aktualizujeme každý utorok po 9:00. Zdroj dát: NCZI.


COVID služby

Očkovanie

Registrácia na:

1. dávku

Nasledujúce dávky

Testovanie

Objednanie sa na:

PCR test

Certifikáty

Certifikáty o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19:

Získať COVID certifikát

Viac info COVID certifikáte

Vstúpte do COVID služieb

Informácie o COVID-19

Som COVID pozitívny/úzky kontakt

Prehľad informácii, čo nasleduje potom, ako osoba zistí, že je COVID pozitívna, alebo zistí, že je/bola v úzkom kontakte s COVID pozitívnou osobou.

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny?

Čo mám robiť, ak bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19

Návod na správne vykonanie domáceho antigénového testu

Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej s COVID-19

Očkovanie a liečba proti ochoreniu COVID-19

Registrácia na očkovanie 1. dávkou

Nasledujúce dávky

Očkovanie bez objednania

Informácie k prihlasovaniu sa na očkovanie a k Čakárni

Zapisovanie očkovania zo zahraničia

Podrobné informácie o vakcínach Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca a Johnson & Johnson

liek Paxlovid

Možnosti použitia a cieľ liečby liekom Paxlovid
Liečba antivirotickým liekom Paxlovid 150 mg + 100 mg preukázala v klinických štúdiách prínos v liečbe mierneho až stredne ťažkého ochorenia COVID-19 u dospelých. Cieľom liečby je zabrániť ťažkému priebehu ochorenia COVID-19 a hospitalizácii. Paxlovid 150 mg + 100 mg sa podáva predovšetkým u pacientov, ktorí nevyžadujú hospitalizáciu. V indikovaných prípadoch je možné podať Paxlovid 150 mg + 100 mg aj pacientom, ktorí sú hospitalizovaní.

Indikácia liečby
Liečba Paxlovid 150 mg + 100 mg je indikovaná u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu alebo antigénovým testom vykonaným 2 testovacou autoritou, ktorá vie zadať výsledok do informačných systémov Moje e-zdravie, IS COVID, EPIS. V klinických štúdiách bol prínos potvrdený u pacientov, ktorí nevyžadovali liečbu kyslíkom (O2). Podanie Paxlovidu 150 mg + 100 mg môže odporučiť/ predpísať lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo prostredníctvom receptu alebo e-receptu alebo pacientovi je liek odovzdaný priamo v ambulancii (napr. v ambulanciách urgentného príjmu a pod.). Podrobnosti v metodickom usmernení Ministerstva zdravotníctva SR

liek Lagevrio

Možnosti použitia a cieľ liečby liekom Lagevrio 
Liečba antivirotickým liekom molnupiravir (Lagevrio 200mg) preukázala v klinických štúdiách prínos v liečbe mierneho až stredne ťažkého ochorenia COVID- 19 u dospelých. Cieľom liečby je zabrániť ťažkému priebehu ochorenia COVID-19 a hospitalizácii. Lagevrio 200mg sa podáva predovšetkým u pacientov, ktorí nevyžadujú hospitalizáciu. V indikovaných prípadoch je možné podať Lagevrio 200mg aj pacientom, ktorí sú hospitalizovaní.

Indikácia liečby

Liečba molnupiravirom (Lagevrio 200mg) je indikovaná u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu alebo antigénovým testom vykonaným testovacou autoritou, ktorá vie zadať výsledok do informačných systémov Moje e-zdravie, IS COVID, EPIS.

V klinických štúdiách bol prínos potvrdený u pacientov, ktorí nevyžadovali liečbu kyslíkom (O2).

Podanie molnupiraviru (Lagevrio 200mg) môže odporučiť/predpísať lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo prostredníctvom receptu alebo e- receptu alebo pacientovi je liek odovzdaný priamo v ambulancii (napr. v ambulanciách urgentného príjmu a pod.).

Pacienti s ochorením COVID-19, ktorí majú zvýšené riziko ťažkého priebehu ochorenia do 5 dní od nástupu symptómov a aspoň s jedným z uvedených rizikových faktorov:

 • pacienti starší ako 60 rokov,
 • pacienti s obezitou a BMI viac ako 35,
 • pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom,
 • pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie,
 • pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti.
 • pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií,
 • pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti,
 • pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami,
 • pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19.

a

 • imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity alebo pacienti s rizikom závažného priebehu infekcie ochorenia COVID-19 na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe. Títo pacienti sú tiež kandidátmi na liečbu molnupiravirom (Lagevrio 200mg) v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19.

 

Podrobnosti v metodickom usmernení Ministerstva zdravotníctva SR

Pandemická OČR a PN

Sociálna poisťovňa poskytuje pandemické ošetrovné a pandemické PN, ktoré vybavíte elektronicky.

Pandemické ošetrovné (OČR)

Pandemické nemocenské (PN)

Ako ochrániť seba a okolie

Covid 19 príznaky a charakteristika

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosti. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 C, náhlym nástupom straty čuchu, chuti alebo poruchou chuti, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dni. Osoba môže byt‘ infekčná už 48 hodín pred nástupom príznakov. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

Zdroj: ÚVZ

Čo je COVID-19?

10 odporúčaní pri COVID-19 (PDF, 297 kB)

Návod na správne vykonanie domáceho antigénového testu

Čo robiť, ak ste chorý ? (PDF, 333 kB)

Ako sa izolovať s COVID-19 v domácom prostredí (PDF, 165 kB)

Prečo mám dodržiavať sociálny odstup? (PDF, 3,9 MB)

COVID-19 Informácie pre tehotné (PDF, 411 kB)

Otázky a odpovede ohľadne tehotenstva, pôrodu a kojenia (PDF, 259 kB)

Osoby s vyšším rizikom ochorenia (PDF, 311 kB)

Pomoc sebe a druhým (PDF, 279 kB)

Kontakty

Kontakt NCZI

Služby, pri ktorých je v prípade nejasností potrebné kontaktovať NCZI:

 • problém s registráciou do eHranice,
 • problém s registráciou na očkovanie,
 • problém s registráciou na testovanie (Ag/PCR),
 • problém so získaním certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19

Kontaktný formulár Call Centra NCZI

Iné kontakty NCZI

Call Centrum: +421 232 353 030

Kontakt Ministerstvo zdravotníctva SR

Kontakt pre občanov očkovaných v zahraničí: ockovanie.zahranicie@health.gov.sk

Otázky a podnety: office@health.gov.sk

Iné kontakty MZ SR

Kontakt Úradu verejného zdravotníctva SR

Otázky občanov a upresnenie prijatých opatrení: koronapodnety@uvzsr.sk

Kontakty na RÚVZ podľa okresov

Ďalšie kontakty

Úrad verejného zdravotníctva SR

Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo vnútra SR

Úrad vlády SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR


Mýty a fakty o očkovaní

„Vakcíny boli vyvinuté príliš rýchlo“ „Bojím sa vedľajších účinkov“ „Obávam sa očkovania kvôli mojim chorobám.“ „Bojím sa neznámych a dlhodobých účinkov.“ „Som mladý a zdravý, načo sa mám nechať očkovať?“

Sú toto dôvody prečo aj Vy odkladáte očkovanie? Na stránke Mýty a fakty o očkovaní Vám vysvetlíme prečo sa týchto päť najčastejších dôvodov odkladania očkovania nemusíte obávať.

Prejsť na stránku Mýty a fakty o očkovaní

Infolinka COVID-19

Denne od 8.00 h do 18.00 h, počas víkendov a sviatkov od 8.00 h do 16.00 h.

Call centrum NCZI
02/32 35 30 30

Kontakty na ministerstvá a regionálne úrady verejného zdravotníctva

Národná linka na podporu duševného zdravia
0800 193 193

Upozornenie: Linka poskytuje poradenstvo a usmernenia výhradne v oblasti duševného zdravia.

Mobilné aplikácie

31.12.2023 dôjde k ukončeniu podpory pre mobilné aplikácie GreenPass a OverPass.

Najčastejšie otázky – FAQ